Register

500 +

ผลงาน


ผลงานนักเรียนของเราประสบความสำเร็จ อาทิ เช่น ถ้วยรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เป็นต้น
18

จัดประกวดแข่งขัน


งานจัดประกวดแข่งขันคณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมปฺประเทศไทย
1000 +

นักเรียน


นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกฝนกับเรา
17

ประสบการณ์


ประสบการณ์ 17 ปีที่สั่งสมมา และพร้อมที่จะพัฒนาไปกับอนาคตเรื่อยๆ

สมัครเรียน