สถาบัน P A M A THAILAND จัดแข่งคณิตคิดเร็วคัดเลือกผู้ชนะส่งไปแข่งขันที่แอฟริกาใต้

เชิญร่วมการแข่งขันคณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21/2564
June 19, 2017
ปฏิญาณตน P A M A พร้อม!! 3 4.. “ทุกครั้งที่ทำ ทำดีที่สุด ทุกครั้งที่ทำ ทำสุดชีวิต”
November 7, 2017

สถาบัน P A M A THAILAND จัดแข่งคณิตคิดเร็วคัดเลือกผู้ชนะส่งไปแข่งขันที่แอฟริกาใต้

สถาบัน P A M A THAILAND จัดแข่งคณิตคิดเร็วคัดเลือกผู้ชนะส่งไปแข่งขันที่แอฟริกาใต้
เวลา 10.00 น.วันที่ 9 ก.ย.60 ที่ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ นายสมศักดิ์ พรพิสุทธิวรกุล ผอ.สถาบัน P A M A THAILAND เป็นประธานจัดการแข่งขันคณิตคิดเร็ว & ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 18 ปี 2560 ขึ้นโดยมีนักเรียนร่วมเข้าแข่งขันจำนวน 1,200 คน จากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม 18 โรงเรียนทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อคัดเลือกผู้ชนะจากการแข่งคณิตคิดเร็วเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันจินตคณิตนานาชาติที่ แอฟริกาใต้ ในเดือนธันวาคมนี้ โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือคณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษโดยการแข่งขันคณิตคิดเร็วนั้นจะมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมปลายจำนวน 800 คนแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ช่วงโดยช่วงแรกใช้เวลาการแข่งขัน 5 นาทีช่วงที่ 2 ใช้เวลา 3 นาทีและช่วงที่ 3 ใช้เวลา 1 นาที ส่วนภาษาอังกฤษมีนักเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวน 400 คนใช้เวลา 20 นาที ซึ่งบรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นและมองเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนที่เข้าทำการแข่งขัน โดยการแข่งขันในครั้งนี้ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันจินตคณิตนานาชาติที่ แอฟริกาใต้ ในเดือนธันวาคมปีนี้อีกด้วย ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะมีการมอบโล่รางวัลและทุนให้กับโรงเรียน 7 โรงเรียนที่สนับสนุนส่งนักเรียนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปที่เข้าทำการแข่งขันพร้อมกับจับสลากมอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุนให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย