About us

PAMA THAILAND ความเป็นมา

Pan Pacific Abacus Mental Arithmetic หลักสูตรจินตคณิต P A M A คือ หลักสูตรทางการศึกษา ไม่ได้เป็นหลักสูตรที่สร้างความเป็นอัจฉริยะให้กับเด็ก แต่เป็นหลักสูตรที่ดึงเอาความเป็นอัจฉริยภาพ ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเด็กออกมา โดยการสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อต้องการขยายฐานสมองให้เรียงลำดับเชื่อมโยงกัน เส้นสมองจะกว้างและแข็งแรงขึ้น เปรียบเสมือนระบบการดาวน์โหลดข้อมูลมาเก็บไว้ที่สมอง พร้อมที่จะนำมาใช้งานได้ตลอดเวลา สมองจะถูกเรียงลำดับและพร้อมที่จะรับข้อมูลอื่นๆได้อย่างดี เปรียบเสมือน ฮาร์ดแวร์ที่ดีที่พร้อมรองรับซอฟท์แวร์ทุกวิชาได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ

ประวัติความเป็นมา P A M A และจินตคณิตคืออะไร

P A M A ย่อมาจาก Pan Pacific Abacus Mental Arithmetic Association ซึ่งเป็นสมาคมจินตคณิต ที่มีประเทศสมาชิก 12 ประเทศ คือ ไต้หวัน มาเลเซีย ไทย แคนาดา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ อเมริกา ฮ่องกง โอมาน อินเดีย ญี่ปุ่น และแอฟริกา โดยประเทศสมาชิกทั้ง 12 ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและ พัฒนาหลักสูตรจินตคณิต P A M A เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความก้าวหน้าด้านการศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมการแข่งขันจินตคณิตนานาชาติขึ้นทุกปี ๆ ละครั้ง
P A M A THAILAND ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 โดยนายสมศักดิ์ พรพิสุทธิวรกุล และคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์โดยผ่านการฝึกอบรมจาก ศาสตราจารย์ ซือเหม่ยหลิน ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถในการเรียนการสอนจินตคณิตมาเป็นเวลานับ 30 ปี ท่านมีผลงานต่าง ๆ มากมาย เช่น

 

  • เป็นอดีตแชมป์หลายสมัยในการแข่งขันจินตคณิต ( คิดเลขเร็ว ) ทุกประเภท และเป็นอดีตทีมชาติ
  • กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน รับรองมาตราฐานการเรียนการสอนหลักสูตรจินตคณิต
  • เป็นนายกสมาคมจินตคณิต
  • ได้รับประกาศนียบัตรสากลจินตคณิตนานาชาติ ปี 1996 ที่ไต้หวัน
  • ได้รับโล่ห์การสอนดีเด่น
  • ลูกศิษย์ของท่านได้แชมป์จากการแข่งขันหลายสมัย
  • ได้รับประกาศเกียรติคุณจากรัฐบาลไต้หวัน
  • ปัจจุบันท่านเป็นกรรมการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และเป็นโค้ชทีมชาติ

 

การก่อตั้ง

การก่อตั้งโดย อาจารย์สมศักดิ์ เมื่อต้นปี พ.ศ.2540 ด้วยความปรารถนาที่จะพัฒนาสมองของเด็กๆเพื่อความสามารถในการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของผู้เรียนโดยรวม หลักสูตรจินตคณิต ภายใต้การบริหารงานของ PAMA THAILAND จึงกำเนิดขึ้นและเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ยืนหยัดอยู่ด้วยประสบการณ์ 14 ปี มี 4 สาขา 5 โครงการสอนจินตคณิตในโรงเรียนทั่วประทศไทย, 11 ประเทศทั่วโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การันตีถึงคุณภาพ ประสบการณ์ และมาตรฐาน ทำให้ PAMA THAILAND ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ จากผู้ประกอบการและผู้ปกครอง มากขึ้นทุกๆ ปี และในปี 2554 นี้เราเริ่มขยายธุรกิจการศึกษาในระบบแฟรนไชส์ที่ดีที่สุด จากผลงานที่สุกงอม ประกอบกับ เรามี พันธมิตรเครือข่าย 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินเดีย โอมาน ไต้หวัน มาเลเซีย แคนาดา อินโดนีเซีย ฮ่องกง แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น ร่วมกันพัฒนา

หลักสูตรจินตคณิต P A M A

นวัตกรรมทางการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสมองทั้งสองฝั่งให้ทำงานประสานกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ตัวเลข และลูกคิดเป็นสื่อการเรียนการสอนเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 5 - 13 ปี เพราะเป็นช่วงที่สมองมีการพัฒนาสูงสุด การใช้ลูกคิดในการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง เด็กจะต้อง จดจ่อ ต้องใช้ทั้งมือ สมอง สายตา ความรู้สึก และความระมัดระวังอันนำมาซึ่งสมาธิ ส่วนตัวเลขไม่มีคำว่าสิ้นสุดนับไม่รู้จบ การเรียนรู้ของเด็กจะเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม ไปสู่นามธรรมและจากสิ่งที่ง่ายไปหายาก ดังนั้นหากเด็กในวัยนี้ได้รับการพัฒนาและฝึกฝนอย่างถูกวิธี จะดึงเอาความสามารถของสมองที่แท้จริงหรือที่เรียกว่า อัจฉริยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะกิจการ โรงเรียนจินตคณิต, คณิตคิดเร็ว ชื่อธุรกิจ (ไทย) โรงเรียนจินตศึกษา ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ) " PAMA THAILAND "


หลักสูตรจินตคณิต PAMA

หลักสูตรจินตคณิต PAMA ลักษณะสินค้าและบริการ หลักสูตรพัฒนาสมองสำหรับเด็กอายุ 5 - 13 ปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สมองเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนา ให้มีความจำเป็นเลิศ และรู้จักใช้จินตนาการ โดยใช้สมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก คือฟังและคิดคำนวณ สอนให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความคิดกว้างไกล โดยใช้ตัวเลขและลูกคิดเป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งเด็กๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในโรงเรียนภาคปกติ อาทิเช่น เพิ่มความจำในการอ่านตำรา เพิ่มความเข้าใจและมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น คิดเลขได้เร็วขึ้น ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการดี

1500 +

ผลงาน


ผลงานนักเรียนของเราประสบความสำเร็จ อาทิ เช่น ถ้วยรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เป็นต้น
21

จัดประกวดแข่งขัน


งานจัดประกวดแข่งขันคณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมปฺประเทศไทย
20000

นักเรียน


นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกฝนกับเรา
25

ประสบการณ์


ประสบการณ์ 25 ปีที่สั่งสมมา และพร้อมที่จะพัฒนาไปกับอนาคตเรื่อยๆ