ปฏิญาณตน P A M A พร้อม!! 3 4.. “ทุกครั้งที่ทำ ทำดีที่สุด ทุกครั้งที่ทำ ทำสุดชีวิต”

สถาบัน P A M A THAILAND จัดแข่งคณิตคิดเร็วคัดเลือกผู้ชนะส่งไปแข่งขันที่แอฟริกาใต้
September 9, 2017
PAMA Thailand #จินตคณิต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
November 13, 2017

ปฏิญาณตน P A M A พร้อม!! 3 4.. “ทุกครั้งที่ทำ ทำดีที่สุด ทุกครั้งที่ทำ ทำสุดชีวิต”

ปฏิญาณตน P A M A พร้อม!! 3 4..
"ทุกครั้งที่ทำ ทำดีที่สุด ทุกครั้งที่ทำ ทำสุดชีวิต"